Nozares ziņas
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas informācijas ceļveža attēls

Nereti veiksmīga uzņēmējdarbība tiek uzsākta, pateicoties vien veiksmīgai idejai, tādēļ būtiski ir savlaicīgi veikt nepieciešamos intelektuālā īpašuma (IĪ) aizsardzības pasākumus, šīs idejas pasargāšanai.

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) nākusi klajā ar jaunāko informācijas ceļvedi “Inovatīvas idejas“Ceļvedis ir paredzēts jaunuzņēmumiem (startups), galvenokārt jaunuzņēmumiem, kas ieinteresēti pilnveidoties un ieviest tirgū inovatīvus, uz tehnoloģijām balstītus risinājumus. Šī ir 6. publikācija izdevumu sērijā ‘’Intelektuālais īpašums uzņēmējdarbībā’’.

Ceļvedī tiek sniegti uzskatāmi norādījumi par to, kā jaunuzņēmumi var izmantot IĪ sistēmu, lai saglabātu konkurētspēju un izprastu riskus, ar kuriem uzņēmums var saskarties, neveicot nepieciešamos intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus.

Uzņēmējiem ir svarīgi savlaicīgi novērtēt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sniegtās priekšrocības un aizsargāt savas preces un pakalpojumus. Vienlaikus būtiski ir ievērot laba intelektuālā īpašuma pārvaldības praksi visā uzņēmuma dzīves ciklā. Tādējādi aizsargājot uzņēmumu no atdarinātājiem un sniedzot uzņēmumam iespēju radīt atšķirīgu un spēcīgu identitāti tirgū.

Visaptverošais ceļvedis ietver šādas sadaļas:

  • ievads intelektuālā īpašuma jomā;
  • inovāciju aizsardzība;
  • atšķirtspējīga produkta ieviešana tirgū;
  • darbošanās starptautiskā mērogā;
  • citas stratēģijas, kā izmantot IĪ;
  • risku pārvaldība;
  • IĪ datubāzes un to izmantošana;
  • IĪ pārskats;
  • pielikums: pakalpojumu sniedzēji.

Ceļvedis pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja: