Ziņas no iestādes
karogi

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā oktobra nogalē norisinājās Baltijas valstu konference - Tehnoloģiju pārneses biroju tīkls darbībā. To rīkoja Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO), Lietuvas Patentu birojs un Baltijas valstu zinātnisko institūciju tehnoloģiju pārneses centri (TTO). 

Konferencē piedalījās Baltijas TTO tīkla universitāšu rektori un pārstāvji no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, kā arī WIPO amatpersonas un eksperti. Patentu valdi šajā nozīmīgajā forumā pārstāvēja Patentu valdes direktora vietnieks, Administratīvā un finanšu departamenta direktors Ēriks Rēķis un Attīstības un Starptautiskās sadarbības departamenta projektu koordinatore Viktorija Kasara. 

Papildus pieredzes apmaiņai par tehnoloģiju pārneses centru tīkla izveidi, apspriežot inovāciju ekosistēmu stiprināšanu Baltijas reģionā, tika parakstīts saprašanās memorands, uz kura pamata WIPO sniegs ekspertu palīdzību Baltijas TTO tīklam. 

Atklājot konferenci, WIPO intelektuālā īpašuma un inovāciju ekosistēmu sektora ģenerāldirektora vietnieks Marko Alemans pauda gandarījumu par produktīvo sadarbību ar Baltijas valstu kolēģiem, izceļot inovāciju un intelektuālā īpašuma jomas izaugsmi mūsu reģionā.  

Patentu valdes direktora vietnieks Ēriks Rēķis, uzrunā konferences dalībniekiem teica: “Mūsdienās inovācijas un tehnoloģiju pārnese ir būtiskas katras valsts un sabiedrības attīstībai un labklājībai. Nacionālie centri ir dzinējspēks jaunāko zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu efektīvai izmantošanai. 

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses atbalsta struktūras Baltijā darbojas, lai sniegtu stimulus, iedrošinājumu un palīdzību izgudrotājiem, uzņēmējiem un inovatīviem uzņēmumiem, kā arī komercializētu jaunus izgudrojumus, produktus un pakalpojumus. 

Mūsu sadarbība ir efektīvākais veids, kā gūt nepieciešamo informāciju, zināšanas un praktiskās iemaņas tehnoloģiju pārneses un intelektuālā īpašuma jomā.” 

eriks

Viens no galvenajiem konferencē apspriestajiem jautājumiem bija inovāciju ekosistēmas uzlabošanas iespējas Baltijas reģionā. Par to runāja arī Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks: “Zinātniskās institūcijas, tostarp, LU ir jaunu izaicinājumu priekšā, kas saistīti ar jaunu un ne vienmēr patentējamu intelektuālā īpašuma objektu rašanos, un jārod risinājumi šī intelektuālā īpašuma aizsardzībai un komercializācijas veicināšanai,” norādīja LU rektors, minot arī par iecerēto Tehnoloģiju mājas izbūvi LU Akadēmiskajā centrā, kas  būs Baltijas mēroga jaunrades centrs. 

Konferences gaitā parakstīti sadarbības memorandi starp WIPO un Baltijas valstu Nacionālajiem Tehnoloģiju pārneses biroju tīkliem par turpmāku sadarbības paplašināšanu. Tajā noteiktas turpmākās sadarbības jomas - pētnieku un tīkla dalībnieku prasmju un spēju stiprināšana, palīdzība intelektuālā īpašuma aizsardzībā, zinātniskās jaunrades plašākas pieejamības nodrošināšana.   

paraksta
Attēlā: Konferences gaitā parakstīti sadarbības memorandi starp WIPO un Baltijas valstu Nacionālajiem Tehnoloģiju pārneses biroju tīkliem par turpmāku sadarbības paplašināšanu. No Latvijas puses memorandu parakstīja Latvijas Universitātes (LU) rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Foruma dalībnieki sprieda par visnotaļ ambicioziem mērķiem. Piemēram - kā Baltijas Tehnoloģiju pārneses biroju tīklam kļūtu par pamanāmu, radošu spēlētāju pasaules tehnoloģiju pārneses laukumā. Vērtēja intelektuālā īpašuma lomu biotehnoloģijā, tā nozīmi akadēmisko iestāžu darbībā un citus būtiskus jautājumus.  

Informāciju sagatavoja

Andris Vanadziņš

Projektu vadītājs
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv