Nozares ziņas
petijums

Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un Eiropas Patentu iestāde (EPO) publicējuši kopīgu pētījumu “Intelektuālā īpašuma ietilpīgas nozares un ekonomiskie rādītāji Eiropas Savienībā”. Šis ir jau ceturtais ziņojums, kas analizē nozares, kurās plaši izmanto intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), un to ietekmi uz Eiropas Savienības (ES) ekonomisko attīstību. 

Inovācijas ir ES un tās dalībvalstu izaugsmes stratēģijas galvenā sastāvdaļa. Tās mērķis izveidot konkurētspējīgāku ekonomiku un veicināt nodarbinātību. Efektīva intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) sistēma ir viens no svarīgākajiem izaugsmes faktoriem, ņemot vērā IĪ spēju veicināt radošumu un inovāciju visā ekonomikā. Lai nodrošinātu politikas veidotājus un sabiedrību ar precīzu informāciju, EUIPO un EPO pirms nepilniem desmit gadiem apvienoja spēkus, lai veiktu pirmo pētījumu, kurā izvērtēta IĪT ietilpīgo nozaru ietekme uz ES ekonomiku. Pēdējā, ceturtajā ziņojumā iekļauti jauni elementi, kas sniedz labāku pārskatu par attīstības dinamiku IĪT nozarēs Eiropā. Papildus datiem par ES, šis ziņojums ietver arī informāciju par Islandi, Norvēģiju, Šveici un Apvienoto Karalisti. Ziņojums apstiprina intelektuālo aktīvu pieaugošo vērtību un lomu mūsdienu ekonomikā.  

IĪT ietilpīgas nozares ir ES vienotā tirgus mugurkauls: tās veido trīs ceturtdaļas no ES iekšējās tirdzniecības apgrozījuma un ir galvenais virzītājspēks pārrobežu darba vietu radīšanā. Tieši šīs nozares nodrošina ES tirdzniecības preces un pakalpojumus ar lielāko (līdz pat 80%) eksporta – importa īpatsvaru. Biotehnoloģijas, metālapstrādes darba galdi, ķīmiskā rūpniecība, farmācija, komunikācijas tehnoloģijas, dzinēju un turbīnu ražošana, kosmosa tehnoloģijas.., tā ir tikai neliela daļa no nozarēm ar plašu IĪT pielietojumu.  

ES ekonomikā ir 353 IĪT ietilpīgas nozares, tas ir par 11 vairāk nekā identificēts iepriekšējā pētījumā. Vidēji tās nodarbina vairāk nekā 60 miljonus cilvēku ES, radot vēl 20 miljonus darbavietu nozarēs, kas piegādā preces un pakalpojumus uzņēmumiem ar plašu IĪT pielietojumu. Tās sniedz arī nozīmīgu ieguldījumu ES iekšējā tirgus darbībā, veidojot vairāk nekā 75% no ES iekšējās tirdzniecības. No nozarēm ar plašu IĪT pielietojumu lielāko darba vietu skaitu rada preču zīmju, dizaina un arī patentu ietilpīgas nozares.  

Latvijā IĪT ietilpīgās nozares veido 42,7% no iekšzemes kopprodukta un gandrīz trešo daļu no darba vietām. 

Nozarēs ar plašu IĪT izmantojumu algu līmenis ir līdz pat 40% augstāks nekā citās ekonomiskās darbības jomās, jo pievienotā vērtība, ko rada viens darbinieks, šajā sektorā ir lielāka. Visaugstākais algu līmenis ir nozarēs ar plašu patentu pielietojumu, kam seko preču zīmju , dizaina un autortiesību ietilpīgās nozares. Vidējais darbinieku atalgojums šajā sektorā sasniedz 800 eiro nedēļā. 

Pēdējos gados palielinājies to IĪT ietilpīgo nozaru ekonomiskais svars, kas īsteno izstrādnes klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un attīsta zaļās tehnoloģijas. 

Eiropa ir viens no galvenajiem izgudrojumu centriem globālo klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas jomā. Uzņēmumi, kas izstrādā un ievieš inovācijas, paļaujas uz intelektuālā īpašuma tiesībām, aizsargājot savus jaunievedumus. Lai atvieglotu izgudrojumu identificēšanu, EPO ir izstrādājusi “Y02/Y04S” marķēšanas shēmu. Tā nodrošina strukturētu piekļuvi vairāk nekā trim miljoniem patentu dokumentu, kas atklāj tehnisko informāciju par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas izstrādnēm, kas saistītas ar ēkām, siltumnīcefekta gāzu uztveršanu un uzglabāšanu, atjaunojamo enerģiju, atkritumu vai notekūdeņu attīrīšanu un viedo tīklu tehnoloģijām. 

Plašāka informācija un dati par pētījumu “IPR-intensive industries and economic performance in the European Union - Industry-Level Analysis Report, September 2019 Third edition” pieejama ŠEIT.  

Informācija par citām Observatorijas publikācijām EUIPO tīmekļa vietnē: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution 

Informāciju sagatavoja: 

Andris Vanadziņš

Vecākais referents
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv