Iedibināta balva “VIZIONĀRS” par izciliem sasniegumiem intelektuālā īpašuma jomā 

Patentu valde izveidojusi jaunu, iepriekš nebijušu apbalvojumu - intelektuālā īpašuma balva “VIZIONĀRS”. “VIZIONĀRS” spēj prognozēt nākotni un neatlaidīgi virzīties uz mērķi. “VIZIONĀRAM” ir īpašs skatupunkts uz pasauli, jo viņš redz iespējas tur, kur citi tās nepamana.  

Intelektuālā īpašuma balvas “VIZIONĀRS” vizuālo identitāti izstrādāja Dizaina birojs “H2E”. Balvu izgatavoja metālapstrādes uzņēmums SIA “EM LINEA”. 

“Esmu gandarīts paziņot par šīs estētiski pievilcīgās un saturiski būtiskās balvas “VIZIONĀRS” iedibināšanu. Šāda, nacionāla mēroga atzinība, palīdzēs mums pamanīt un novērtēt izcilus sasniegumus intelektuālā īpašuma jomā, veicinās atpazīstamību un izpratni par intelektuālā īpašuma pieaugošo nozīmi,” pauž Patentu valdes direktors Agris Batalauskis. 

Apbalvojuma nodibināšanas mērķis ir izteikt atzinību fiziskām, kā arī juridiskajām personām par ieguldījumu intelektuālā īpašuma jomas attīstībā valsts vai starptautiskā mērogā. To paredzēts piešķirt reizi gadā, vienam kandidātam, Pasaules Intelektuālā īpašuma dienas aktivitāšu ietvaros. 

Balvas kandidātus izvirza intelektuālā īpašuma jomas profesionāļi, akadēmiskās vides pārstāvji, uzņēmēji.  

Kandidātus vērtē īpaši veidota Apbalvojuma komisija sešu pārstāvju sastāvā. Tajā iekļauti pārstāvji no Patentu valdes, Tieslietu ministrijas, profesionāliem patentpilnvarniekiem, akadēmiskās vides. Komisiju vada Patentu valdes direktors. 

 

balvas parametri
materiāli
diplomi

 

vizionārs vizuāli