Kas ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes?

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes attiecina uz produktiem, kuru atpazīstamība ir saistīta ar konkrētu ģeogrāfisko reģionu.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir ģeogrāfisks nosaukums vai cits apzīmējums, kuru lieto, tieši vai netieši norādot uz preču vai pakalpojumu ģeogrāfisko izcelsmi, arī uz to raksturu vai īpašībām, kas saistītas ar šo izcelsmi.

Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lauksaimniecības un pārtikas produktiem ir nosaukumi, kas identificē produktu, kuru  kvalitāte vai reputācija ir cieši saistīta ar ģeogrāfisko izcelsmi. Šie produktu nosaukumi ir aizsargāti ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem, kā arī dažādu valstu tiesību aktiem un starptautiskiem nolīgumiem.

To galvenie uzdevumi ir:

  • Nodrošināt intelektuālā īpašuma aizsardzību.
  • Aizsargāt produktu nosaukumus no ļaunprātīgas izmantošanas.
  • Informēt patērētājus par produktu ģeogrāfisko izcelsmi, kvalitāti, ražošanas tradīcijām.
  • Veicināt produktu ražošanas dažādību.
  • Radīt produktiem ar īpašām iezīmēm lielāku konkurētspēju tirgus apritē, salīdzinot ar līdzīga veida produktiem.

Eiropas Savienībā ir izveidoti vairāki Aizsargāto produktu nosaukumu reģistri, kuros ir iekļauti Garantēto tradicionālo īpatnību, Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas produkti.

Šie produkti ir marķēti ar ES atpazīstamiem logotipiem:

attels
attels

 

attels

 

2011.gada 13.decembrī tradicionāls Kurzemes novada ēdiens „Sklandrausis” tika iekļauts ES Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā.

2015.gada 13.februārī ES Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā tika iekļauts produkts „Carnikavas nēģi”, kļūstot par pirmo Latvijas pārtikas produktu šajā reģistrā. 

2015.gada 9.oktobrī ES Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu reģistrā tika iekļauts Ziemassvētku tradicionālais ēdiens „Latvijas lielie pelēkie zirņi”.

Latvijā atbildīgā institūcija par lauksaimniecības un pārtikas produktu  Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un  Garantēto tradicionālo īpatnību  produktu reģistrāciju  ir Zemkopības ministrija.

Eiropas Savienībā reģistrētos un pieteiktos produktus var apskatīt šeit.

Kontaktinformācija

Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas eksperti:

Ginta Dzerkale tel. +371 67027404, e-pasts: Ginta.Dzerkale@zm.gov.lv

Juris  Zinārs tel. +371 67027294, e-pasts: Juris.Zinars@zm.gov.lv