1
2
3
4

Ziņas no iestādes

20.08.2018
Informējam, ka 2018. gada 20. augustā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums...
09.08.2018
Brīdinām klientus, kuri izmanto Patentu valdes e-pakalpojumus, ka pašlaik nav iespējams veikt tiešsaistes maksājumus pieteikuma iesniegšanas brīdī. Problēma ir nodota risināšanai ārpakalpojuma...
03.08.2018
No 2018. gada 1. līdz 31. jūlijam Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: VDE / VDE; VDE EMC; VDE (RIAP/2018/M 71 595-Ie); PICCOLO...
12.07.2018
Š.g. 3. jūlijā notika Patentu valdes (PV) ekspertu un Latvijas Profesionālo patentpilnvaroto asociācijas (LPPA) biedru sanāksme, kurā tika pārrunāti iespējamie Patentu valdes pakalpojumu uzlabojumi,...

Nozaru ziņas

17.08.2018
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija sadarbībā ar Jagaiļa Universitāti  (Jagiellonian University) un Polijas Patentu iestādi ir izveidojusi jaunu maģistra programmu – Intelektuālais īpašums un...
10.08.2018
Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (turpmāk – Novērošanas centrs) ir publiskā un privātā sektora ekspertu un ieinteresēto pušu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt...
06.08.2018
Eiropas Patentu iestāde (EPI) līdz š.g. 28. septembrim aicina individuālos izgudrotājus, uzņēmējus, pētniecības institūtus, universitātes, profesionālās asociācijas, kā arī ikvienu interesentu...
17.07.2018
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) nāk klajā ar jaunu ziņojumu, kurā tiek analizēta politisko un sociāli-ekonomisko faktoru ietekme uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu....

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

 

Twitter ziņas