1
2
3
4
5

Ziņas no iestādes

20.05.2016
Informējam, ka 2016. gada 20. maijā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.
13.05.2016
2016. gada 13. maijā Valsts ieņēmumu dienesta konferenču zālē notiks seminārs „Jaunākās tendences viltošanas un pirātisma apkarošanā”, kurā VID Muitas pārvaldes (VID MP) un Valsts policijas...
05.05.2016
No 2016. gada 1. līdz 30. aprīlim Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: HUNGWEIDONG&CROCODILEMAN; CROCODILEMAN / figurāla preču zīme (krokodila...
26.04.2016
2016. gada 26. aprīlī Attīstības finanšu instrumenta „ALTUM” zālē tika sumināti Latvijas Republikas Patentu valdes (PV) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotā tradicionālā...

Nozaru ziņas

24.05.2016
19 ES valstīs veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka 2014. gadā Eiropas Savienības mūzikas ierakstu industrija pirātisma dēļ zaudēja 170 miljonus euro, kas atbilst 5,2 % no mūzikas ierakstu...
28.04.2016
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) 2016. gada 23. jūnijā rīko semināru par dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas Hāgas sistēmu. Seminārs notiks WIPO mītnē Ženēvā (Šveice) angļu...
19.04.2016
Viltoto un pirātisko preču starptautiskā tirdzniecība veido 461 miljardu USD (338 miljardus EUR), kas ir 2,5 % no visas pasaules tirdzniecības apjoma, liecina jaunākie pieejamie 2013. gada dati....
15.04.2016
Apmēram ceturtdaļa jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem atzīst, ka pēdējo 12 mēnešu laikā apzināti izmantojuši digitālu saturu no nelegāliem avotiem. Kā svarīgākie motivatori šādai rīcībai tiek...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas