Notikumu kalendārs
1
2
3

Ziņas no iestādes

20.07.2014
Informējam, ka 2014. gada 20. jūlijā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.
01.07.2014
Publiskojam Apelācijas padomes lēmumus, kuri sastādīti no 2014. gada 6. maija līdz 30. jūnijam. No 2014. gada 6. maija līdz 30. jūnijam Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās...
27.06.2014
2014. gada 25.-27. jūnijā Hāgā norisinājās Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Administratīvās padomes 140. sanāksme, kurā Latvijas delegāciju vadīja Latvijas Republikas Patentu valdes direktors...

Nozaru ziņas

02.07.2014
2014. gada 1. jūlijā Eiropas Komisija ir pieņēmusi divus paziņojumus: par Rīcības plānu pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem ES un par Stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT)...
18.06.2014
2014. gada 17. jūnijā Berlīnē svinīgā apbalvošanas ceremonijā Eiropas Patentu iestāde pasniedza balvas Eiropas izcilākajiem izgudrotājiem. Eiropas Izgudrotāju balva 2014 (European Inventor Award 2014...
17.06.2014
Jau piekto gadu tiek rīkota Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX, kurā būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem izgudrojumiem un inovatīviem risinājumiem, kuri radīti mūsu valstī, un klātienē tikties...
06.06.2014
Intelektuālā īpašuma tirgus laukums (IP Marketplace) ir tīmekļa rīks, kas sniedz iespēju publiskot savus datus par rūpnieciskā īpašuma tiesību objektiem – patentiem (t.sk. patentu pieteikumiem),...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 6722662

Twitter ziņas