1
2
3
4

Ziņas no iestādes

27.05.2015
No 2015. gada 2. līdz 6. maijam norisinājās 137. Starptautiskās Preču Zīmju Asociācijas (INTA) ikgadējā sanāksme, kas tika rīkota Amerikas Savienotajās Valstīs, Sandjēgo pilsētā. Šī sanāksme ir viena...
26.05.2015
Baltijas un Ziemeļvalstu tikšanās tiek rīkota divas reizes gadā, satiekoties šo reģionu rūpnieciskā īpašuma iestāžu vadītājiem. Šīs tikšanās mērķis ir pieredzes apmaiņa, diskusijas par aktuāliem...
22.05.2015
Viena no valsts pārvaldes prioritātēm ir attīstīt un stiprināt uz iedzīvotājiem vērstu klientu apkalpošanas kultūru, sniedzot profesionālus un godprātīgus valsts pakalpojumus. Tādēļ Valsts kanceleja...
20.05.2015
Informējam, ka 2015. gada 20. maijā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.

Nozaru ziņas

21.05.2015
Jau iepriekš tika ziņots, ka Latvijas Republikas Patentu valde un Rīgas Tehniskā universitāte 2015. gada 24. martā noslēdza sadarbības līgumu. Līgums tika noslēgts, lai veicinātu studentu un pētnieku...
18.05.2015
2015. gada 18. maijā Islandes Patentu iestāde pievienojās DesignView meklēšanas rīkam. Islandes pievienošanās panākta, pateicoties Starptautiskās sadarbības programmai, ko pārrauga Iekšējā tirgus...
15.05.2015
Eiropas Savienības Inovāciju indeksa 2015 (Innovation Union Scoreboard) rādītāji liecina, ka inovatīvākās valstis Eiropā jau vairākus gadus ir Zviedrija, Dānija, Somija un Vācija. Lai arī Latvija 28 ...
13.05.2015
Amerikas Savienotās Valstis un Japāna ar 2015. gada 13. maiju ir pievienojušās Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam. Tas nozīmē, ka tagad, starptautiski...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas