1
2
3
4

Ziņas no iestādes

10.02.2016
Intelektuālais īpašums, it īpaši izgudrojumu sfēra, bieži asociējas ar spuldzīti, kas dod gaismu. 11. februārī ir dzimis amerikāņu izgudrotājs Tomass Edisons, kurš neatlaidīgi strādāja pie...
10.02.2016
Tieslietu ministrija un Patentu valde ir panākusi vienošanos ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO) par atbalstu intelektuālā īpašuma stratēģijas izveidei Latvijas Republikai, un jau...
03.02.2016
Latvijas augstskolās studentiem, mācībspēkiem un patentu informācijas centu darbiniekiem tiks nodrošināta iespēja gūt papildu zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumiem....
02.02.2016
Vēršam preču zīmju pieteicēju uzmanību uz to, ka no 2016. gada 1. janvāra ir mainījušies Nicas klasifikācijas preču un pakalpojumu klašu virsraksti. Izmaiņas attiecas uz 6., 14.,  16., 17., 18.,  20...

Nozaru ziņas

11.02.2016
Viltotu rotaslietu, rokaspulksteņu, rokassomu un ceļojumu somu ražošana Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmējiem ik gadu rada 3,5 miljardus euro lielus zaudējumus. Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja...
28.01.2016
Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes locekļa amata pretendentu atlases komisijaizsludina pieteikšanos Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa un priekšsēdētāja amata pretendentu atestācijas...
19.01.2016
Pasaules Tirdzniecības organizācija un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija izziņo pieteikšanos intelektuālā īpašuma pasniedzēju kolokvijam. Kolokvijs notiks Ženēvā, Šveicē, divu nedēļu garumā...
18.12.2015
Eiropas Komisija izziņojusi sabiedrisko apspriešanu par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas juridiskā regulējuma novērtēšanu un modernizēšanu. Komisija apspriešanu uzsākusi, lai apzinātu visu...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas