LDS balva dizainā 2016
Eiropas dizaina balvu konkurss
1
2
3
4
5

Ziņas no iestādes

25.07.2016
Šodien, 25. jūlijā Latvijas Republikas Patentu valdes (PV) direktors Sandris Laganovskis pasniedza preču zīmes reģistrācijas apliecību ar numuru 70 000.  Šis apaļais skaitlis  ticis akciju  ...
20.07.2016
Informējam, ka 2016. gada 20. jūlijā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.
19.07.2016
2016. gada 15. jūlijā uz svinīgu pasākumu Patentu valdē pulcējās Patentu valdes Apelācijas padomes locekļi un Patentu valdes darbinieki. Klātesot Patentu valdes direktoram Sandrim Laganovskim, Preču...
15.07.2016
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 379, ar 2016. gada 18. jūliju darbu uzsāks Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome. Līdz ar to apelācijas, kas saistītas ar Patentu valdes...

Nozaru ziņas

22.07.2016
Aizvadīto desmit gadu laikā intelektuālā īpašuma pārkāpēju atjautība un izdoma kavē likumīgu biznesa modeļu attīstību e-vidē. Legālo e-komercijas uzņēmumu veiksme, kas bieži vien balstīta uz...
07.07.2016
No 2016. gada 7. jūlija TMview un DesignView meklēšanas rīkos ir pieejami Gruzijas Intelektuālā īpašuma centra (IPCG) preču zīmju un dizainparaugu dati. Gruzijas preču zīmju un dizainparaugu datu...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas