1
2
3
4

Ziņas no iestādes

06.03.2015
2015. gada 3. martā Ministru kabinets pieņēma Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.-2020. gadam, kuru mērķis ir intelektuālā īpašuma tiesību jomas vispusīga...
06.03.2015
Kā informējām iepriekš, 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Komercķīlas likumā un virknē rūpnieciskā īpašuma speciālo likumu. Grozījumi paredz, ka Latvijas nacionālās preču zīmes,...
02.03.2015
No 2015. gada 1. februāra līdz 2. martam Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: OSTEONORM / autortiesības uz diētiskās uztura piedevas nosaukumu "...
20.02.2015
Informējam, ka 2015. gada 20. februārī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais...

Nozaru ziņas

24.02.2015
Ar 2015. gada 13. maiju Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam pievienojas Amerikas Savienotās Valstis un Japāna. Ir veikts liels solis dizainparaugu...
20.02.2015
2015. gada 19. februārī Ungārijas Intelektuālā īpašuma iestāde (HIPO) pievienojās DesignView meklēšanas rīkam. Ungārijas dizainparaugu datu integrācija ir konkrēts rezultāts, ko devusi Sadarbības...
18.02.2015
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) 2015. gada 9. aprīlī rīko semināru par dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas Hāgas sistēmu. Seminārs notiks WIPO mītnē Ženēvā (Šveice) angļu...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas