LDS balva dizainā 2016
1
2
3
4
5

Ziņas no iestādes

28.09.2016
Pagājušajā nedēļā, no 21. līdz 22. septembrim, norisinājās apmācības intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos, kas vienuviet pulcēja Latvijas tiesnešus, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar...
24.09.2016
Vēršam preču zīmju pieteicēju uzmanību uz to, ka 2016. gada 24. septembrī ir aktualizēts Eiropas Savienības nacionālo preču zīmju biroju un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja – EUIPO (...
21.09.2016
2016. gada 1. oktobrī stāsies spēkā sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Patentu valdi (PV) un Eiropas Patentu iestādi (EPO) par patentmeklējumu veikšanu. Līguma ietvaros Latvijas nacionālo...
20.09.2016
Informējam, ka 2016. gada 20. septembrī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais...

Nozaru ziņas

29.09.2016
Klajā nācis jauns Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījums par viltotu zāļu ietekmi uz ES dalībvalstu ekonomiku. Ziņojumā tika lēsts, ka leģitīmā industrija viltotās...
19.09.2016
Jaunu un sabiedrībai noderīgu produktu ražošana ir jebkura uzņēmēja prioritāte mūsdienu mainīgajā tirgū. Produktu dažādība ļauj uzņēmējiem kļūt konkurētspējīgākiem un veiksmīgākiem – tas ir viens no...
09.08.2016
Eiropas Patentu iestāde (EPO) aicina individuālos izgudrotājus, uzņēmējus, pētniecības institūtus, universitātes, profesionālās asociācijas un ikvienu interesentu pieteikt izgudrojumus un to...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas