Notikumu kalendārs
1
2
3

Ziņas no iestādes

20.08.2014
Informējam, ka 2014. gada 20. augustā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums...
18.08.2014
Ik gadu izstādē “Riga Food” pārtikas jomas profesionāļi iezīmē nozares attīstību, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nozares uzņēmumiem. Plašākajā pārtikas izstādē Baltijas valstīs šogad...
01.08.2014
2014. gada 3. jūlijā Saeima ir pieņēmusi un 18. jūlijā Valsts prezidents izsludinājis grozījumus vairākos likumos, kas regulē rūpnieciskā īpašuma jomu: Grozījumi likumā „Par preču zīmēm un...
01.08.2014
Publiskojam Apelācijas padomes lēmumus, kuri sastādīti no 2014. gada 30. jūnija līdz 24. jūlijam. No 2014. gada 30. jūnija līdz 24. jūlijam Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās...

Nozaru ziņas

21.08.2014
2014. gada jūlijā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) sadarbībā ar Cornell University un INSEAD (Pasaules Biznesa skola) sagatavojusi pārskatu “Global Innovation Index 2014 : The Human...
19.08.2014
2014. gadā izdevniecība Springer izdevusi Vadima Mantrova grāmatu “EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice”. Grāmatā aplūkoti ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības...
30.07.2014
Eiropas Patentu iestāde aicina uzņēmējus, pētniecības institūtus, universitātes, profesionālās asociācijas, kā arī individuālos izgudrotājus pieteikt savus izgudrojumus Eiropas izgudrotāju balvai ...
17.06.2014
Jau piekto gadu tiek rīkota Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX, kurā būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem izgudrojumiem un inovatīviem risinājumiem, kuri radīti mūsu valstī, un klātienē tikties...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas