Notikumu kalendārs
1
2
3

Ziņas no iestādes

20.07.2014
Informējam, ka 2014. gada 20. jūlijā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.
01.07.2014
Publiskojam Apelācijas padomes lēmumus, kuri sastādīti no 2014. gada 6. maija līdz 30. jūnijam. No 2014. gada 6. maija līdz 30. jūnijam Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās...

Nozaru ziņas

30.07.2014
Eiropas Patentu iestāde aicina uzņēmējus, pētniecības institūtus, universitātes, profesionālās asociācijas, kā arī individuālos izgudrotājus pieteikt savus izgudrojumus Eiropas izgudrotāju balvai ...
17.06.2014
Jau piekto gadu tiek rīkota Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX, kurā būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem izgudrojumiem un inovatīviem risinājumiem, kuri radīti mūsu valstī, un klātienē tikties...
06.06.2014
Intelektuālā īpašuma tirgus laukums (IP Marketplace) ir tīmekļa rīks, kas sniedz iespēju publiskot savus datus par rūpnieciskā īpašuma tiesību objektiem – patentiem (t.sk. patentu pieteikumiem),...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas