Notikumu kalendārs
1
2
3
4

Ziņas no iestādes

01.11.2014
No 2014. gada 1. līdz 31. oktobrim Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: COCOS / Kokos (ApP/2014/M 65 833-Ie); VINGCARD / VINGCARD (ApP/2014/WO 1 ...
29.10.2014
2014. gada 27. oktobrī Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB), kas Eiropas Savienībā veic preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju, delegācija ieradās Latvijā, lai tiktos ar Patentu valdes...
29.10.2014
2014. gada 27. novembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras namā, Valdemāra ielā 35, Rīgā, notiks seminārs “Komercnoslēpumu aizsardzība”. Semināru rīko Latvijas Republikas Patentu valde...
20.10.2014
Informējam, ka 2014. gada 20. oktobrī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums...

Nozaru ziņas

23.10.2014
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) 2014. gada 13. novembrī rīko semināru par dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas Hāgas sistēmu. Seminārs notiks WIPO mītnē Ženēvā (Šveice) angļu...
20.10.2014
No 2014. gada 20. oktobra TMview meklēšanās rīkā pieejami Tunisijas Standartizācijas un rūpnieciskā īpašuma nacionāla institūta (INNORPI) preču zīmju dati. INNORPI preču zīmju datu integrācija ir...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas