1
2
3
4

Ziņas no iestādes

26.08.2015
Pārtikas nozares profesionāļi no 2. līdz 5. septembrim starptautiskās pārtikas izstādes „Riga Food 2015” laikā varēs iegūt informāciju par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Latvijas Republikas...
20.08.2015
Informējam, ka 2015. gada 20. augustā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums...
19.08.2015
Starptautiskās Preču zīmju asociācijas ceturkšņa ziņojumā “INTA Global Report” sniegts pārskats par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā panākto politisko vienošanos par Eiropas...
03.08.2015
No 2015. gada 1. jūlija līdz 23. jūlijam Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: T THEORIE / THEORY; THEORY 38 (ApP/2015/WO 1 206 262-Ie); ECOTINT /...

Nozaru ziņas

26.08.2015
Eiropas Patentu akadēmija 2015. gada 21.-23. septembrī Vīnē, Austrijā, rīko semināru par patentu informācijas izmantošanu uzņēmējdarbībā (Business use of patent information). Seminārs notiks angļu...
10.08.2015
Eiropas Patentu iestāde aicina uzņēmējus, pētniecības institūtus, augstskolas, profesionālās asociācijas, kā arī individuālos izgudrotājus pieteikt izgudrojumus Eiropas Izgudrotāju balvai 2016....
21.07.2015
Viltotu apģērbu, apavu un aksesuāru (piemēram, kaklasaišu, šaļļu, jostu un cepuru) ražošana un izplatīšana Eiropas Savienībā ik gadu rada legālo preču ražotājiem vairāk nekā 26 miljardus EUR lielus...
01.07.2015
Uzņēmumos, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), pretstatā uzņēmumiem, kuriem IĪT nepieder, kopumā: ir par 29 % lielāki ieņēmumi uz vienu darbinieku; tiek nodarbināti aptuveni sešas...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas