1
2
3
4

Ziņas no iestādes

20.02.2015
Informējam, ka 2015. gada 20. februārī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais...
13.02.2015
Godinot Latvijas uzņēmējus, kuri saskata rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas radītās priekšrocības uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā, un veicinot Latvijas...
03.02.2015
No 2015. gada 1. jūlija Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskais birojs pārtrauks starptautisko patentu (PCT) pieteikumu pieņemšanu PCT-EASY formātā. Tā vietā pieteicēji jau...
14.01.2015
Patentu valdes tīmekļa vietnes sadaļā Izgudrojumi > Datubāzes ievietotas tabulas (PDF faili), kas satur informāciju: par papildu aizsardzības sertifikātiem (PAS); par patentu termiņa...

Nozaru ziņas

24.02.2015
Ar 2015. gada 13. maiju Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam pievienojas Amerikas Savienotās Valstis un Japāna. Ir veikts liels solis dizainparaugu...
20.02.2015
2015. gada 19. februārī Ungārijas Intelektuālā īpašuma iestāde (HIPO) pievienojās DesignView meklēšanas rīkam. Ungārijas dizainparaugu datu integrācija ir konkrēts rezultāts, ko devusi Sadarbības...
18.02.2015
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) 2015. gada 9. aprīlī rīko semināru par dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas Hāgas sistēmu. Seminārs notiks WIPO mītnē Ženēvā (Šveice) angļu...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas