1
2
3
4

Ziņas no iestādes

20.04.2015
Informējam, ka 2015. gada 20. aprīlī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.
14.04.2015
2015. gada 13. aprīlī vizītē Latvijā ieradās Eiropas Patentu iestādes (EPI) Juridiskās un starptautiskās sadarbības departamenta ģenerāldirektors F.Hannarts (Mr.François-Régis Hannart). F.Hannarts...
08.04.2015
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 317 „Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas...
01.04.2015
No 2015. gada 1. marta līdz 31. martam Apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: LOUIS D’OR / LOUIS XIII DE REMY MARTIN; LOUIS XIII DE RÉMY MARTIN RARE...

Nozaru ziņas

20.04.2015
2015. gada 20. aprīlī Tunisijas Standartizācijas un rūpnieciskā īpašuma nacionālais institūts pievienojās DesignView meklēšanas rīkam. Tunisijas pievienošanās panākta, pateicoties Starptautiskās...
25.03.2015
Eiropas Patentu iestāde sagatavojusi materiālu “Quick reference guide 2015 : tools and services for national patent offices”, kurā apkopota informācija par tiešsaistē pieejamiem pakalpojumiem un...
23.03.2015
2015. gada 29. un 30. jūnijā Latvijas Universitātē, Rīgā, norisināsies Eiropas Intelektuālā īpašuma pasniedzēju tīkla (European Intellectual Property Teachers Network - EIPTN) 8. gadskārtējais...
23.03.2015
No 2015. gada 23. marta TMview meklēšanas rīkā pieejami Filipīnu Intelektuālā īpašuma iestādes (IPOPHIL) preču zīmju dati. Filipīnu Intelektuālā īpašuma iestāde vispirms pievienojās ASEAN Tmview –...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas